Waarom een accountant?

Een accountant is specialist op financieel-administratief gebied. Hij stelt jaarrekeningen en andere financiële overzichten samen, verricht bepaalde controles en kent de fijne kneepjes van de belastingwetgeving. Dit maakt hem tot dé adviseur en vertrouwenspersoon van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Wat doet een accountant precies?

De accountant verzamelt en controleert uw financiële informatie. Hij stelt uw jaarrekening samen en geeft – als u dat wilt – een samenstellingsverklaring voorzien van een verantwoording af. De samenstellingsverklaring en de bijbehorende verantwoording kunnen vereist zijn als u bijvoorbeeld krediet- en subsidieaanvragen doet bij een financiële instelling. In die verklaring zit ook direct een verschil tussen een administratiekantoor en een accountantskantoor: alleen een accountantskantoor heeft de bevoegdheid om een samenstellingsverklaring af te geven.

Duidelijk. Maar een accountant doet toch méér?

Ja! En dat brengt ons bij een andere (en misschien wel boeiendste) taak voor de accountant: het ondersteunen van de ondernemer bij het bepalen van beleid. De accountant geeft de financiële en fiscale consequenties van het beleid overzichtelijk weer. Voor u als ondernemer is die informatie heel belangrijk. U kunt beoordelen hoe uw bedrijf ervoor staat en of bijvoorbeeld een investering of nieuw ingeslagen koers verantwoord is.

En verder?

U kunt een accountant ook raadplegen bij financieel-administratieve adviesopdrachten, overnames, opvolging, start of beëindiging van uw bedrijf. Hij voorziet u van fiscale, economische, sociale en juridische adviezen. Daarnaast kan een accountant bijvoorbeeld managementondersteuning of advisering bij automatiseringsvraagstukken geven.

Hoe houdt een accountant zijn vakkennis op peil?

Na afronding van de opleiding en het praktijkgedeelte is een accountant niet klaar met studeren. Een accountant is verplicht om zijn kennis jaarlijks up-to-date te houden. Ieder jaar moet hij door middel van studie of training een vastgesteld aantal PE-punten halen. (PE staat voor Permanente Educatie.)

De kracht van een hecht netwerk

In ons land wordt de wet- en regelgeving soms bijna met de week aangepast. De markt is roerig en reageert grillig op veranderingen. Continu passeren ontwikkelingen en trends de revue. Het zijn stuk voor stuk zaken die u als ondernemer van uw werk kunnen houden. En die helaas vaak vragen om een (snelle) reactie.

Externe deskundigen

Bij Acade Accountants volgen we alle veranderingen voor u op de voet. Waar nodig roepen we de hulp in van externe deskundigen binnen ons hechte netwerk. Denk aan onder meer vrijgevestigde advocaten, fiscalisten en notarissen in de regio. Zo zijn we in staat om uw vragen snel en adequaat te beantwoorden.

Acade Accountants is bovendien aangesloten bij o.a.:

  • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), die de kwaliteit van onze beroepsuitoefening bevordert en bewaakt
  • Extendum, dé brancheorganisatie voor accountantskantoren in het MKB
  • Stichting NOVAK, die de belangen behartigt voor MKB-Accountantskantoren
  • Register Belastingadviseurs (RB)

Kwaliteit

Deze samenwerkingsverbanden c.q. lidmaatschappen verzekeren u ervan dat de kwaliteit van onze dienstverlening is gewaarborgd. Ook op de lange termijn. En dat wij u kunnen ondersteunen op vrijwel alle vakgebieden die voor uw bedrijfsvoering van belang zijn.